Srauto valdymas

žemiau pateikta informacija yra tik priminimas apie mūsų teikiamų paslaugų techninius parametrus bei jų įtaką Jūsų gaunamų paslaugų kokybei, atsižvelgiant į Europos Sąjungos institucijų priimtus teisinius dokumentus dėl atviros interneto prieigos ir juose nustatytus skaidrumo reikalavimus interneto prieigos paslaugų teikėjams.

Tinklo teikėja, teikdama interneto prieigos paslaugas EUROCOM klientams, siekdama užtikrinti stabilų bei nenutrūkstamą valdomo tinklo veikimą, vadovaudamasi Europos Sąjungos reguliavimu, gali taikyti srauto valdymo priemones šiais išimtiniais atvejais:

 • Įgyvendinant Europos Sąjungos ar nacionalinių institucijų priimtus teisės aktus ar įgaliotų institucijų sprendimus, kuriais yra nustatyti atitinkami įpareigojimai interneto prieigos paslaugų teikėjui. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įpareigoja interneto prieigos paslaugų teikėjus blokuoti prisijungimą prie interneto svetainių, kuriose nelegaliai vykdomi lošimai (daugiau www.lpt.lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai). Teisėsaugos institucijos įpareigoja blokuoti prisijungimą prie interneto svetainių, kuriose platinamas turinys yra susijęs su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir pan.
 • Siekiant išlaikyti tinklo vientisumą ir saugumą bei apsaugoti teikiamas interneto prieigos paslaugas ir klientų galinius įrenginius nuo virusų, elektroninio pašto šiukšlių (angl. spam), kibernetinių atakų, asmens duomenų vagysčių ir pan. Pavyzdžiui, naudojantis antivirusinėmis programomis ar specializuotais kibernetinių atakų prevencijos įrankiais aptikus kenkėjišką veiklą tinkle, gali būti blokuojamas prisijungimas prie tam tikrų elektroninio pašto dėžučių ar jų prievado (ang. port), taip pat atitinkamų IP adresų.
 • Siekiant užkirsti kelią gresiančiai tinklo perkrovai ar sušvelninti jau esančios laikinos tinklo perkrovos poveikį. Tokiu atveju, priklausomai nuo grėsmės pobūdžio, vadovaujantis proporcingumo principu, gali būti laikinai sumažinta duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta, pabloginti teikiamų paslaugų kokybės parametrai ar apribota galimybė naudotis interneto prieigos paslaugomis, bet kokiu atveju lygiaverčiams srautams taikant vienodas sąlygas. Pavyzdžiui, keliems vartotojams sunaudojant didžiąją dalį bazinės stoties resursų (celės talpos, transporto prieigos tinklo), jei dėl šių veiksmų yra neigiamai paveikiama daugumos interneto prieigos paslaugų naudotojų gaunama paslaugų kokybė, gali būti laikinai sumažinta duomenų perdavimo sparta, o DDOS atakų ar didelio skaičiaus duomenų sesijų atvejais gali būti laikinai apribota galimybė naudotis interneto prieigos paslaugomis.

Taikant srauto valdymo priemones yra tvarkomi tokie asmens duomenys: IP adresas, elektroninio pašto adresas. Šie duomenys naudojami tik siekiant pašalinti iškilusią grėsmę tinklo stabilumui ir saugumui ir ne ilgiau nei tai yra būtina šiems tikslams pasiekti. Bet kokiu atveju, taikant srauto valdymo priemones yra užtikrinamas klientų privatumas ir asmens duomenų apsauga, vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reguliuojančiomis teisės aktų nuostatomis.

PASLAUGŲ KOKYBĖS PARAMETRAI

Duomenų kiekio apribojimai

EUROCOM klientams, besinaudojantiems interneto prieigos paslauga, suteikiamas riboto duomenų kiekio paketas.

Viršijus suteiktą duomenų kiekį, yra suteikiamas papildomas riboto duomenų kiekio paketas tokiomis pačiomis sąlygomis. Konkretūs suteikiami duomenų kiekiai yra nurodomi individualiai konkrečių paslaugų aprašymuose.

Toliau lentelėje pateikiame keletą pavyzdžių apie duomenų sunaudojimą naudojantis atitinkamomis paslaugomis:

1Apskaičiuota remiantis apytikslėmis spartomis, nurodytomis prie kiekvienos paslaugos stulpelyje kairėje.

2Duomenų kiekis yra skaičiuojamas tol, kol tam tikros svetainės turinys yra siunčiamas į naršyklę, ir nebeskaičiuojamas, kai atvertame lange skaitomas parsiųstas turinys.

Užlaikymas, užlaikymo deviacija ir paketų praradimas

Tokie paslaugų kokybės parametrai kaip užlaikymas (angl. delay), užlaikymo deviacija (angl. jitter) bei paketų praradimas (angl. packet loss), nusakantys interneto prieigos paslaugų kokybę, judriojo ryšio tinkle nėra tiesiogiai kontroliuojami interneto prieigos paslaugų teikėjo. Šių kokybės parametrų vertės gali skirtis, priklausomai nuo joms įtaką darančių veiksnių, pvz., užlaikymas gali skirtis priklausomai nuo to, kaip toli yra serveris, į kurį siunčiama užklausa. Minėtų parametrų pokyčiai, atsirandantys dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių, darančių įtaką sklandžiam tinklo darbui, gali paveikti kliento naudojimosi interneto paslaugomis patirtį. Pavyzdžiui, tinklas gali lėčiau reaguoti į siunčiamas užklausas, tinklalapių atvaizdavimas vėluoti, nutrūkti vaizdo transliacija ar failo siuntimas ir pan. Į bet kokius tinklo veikimo sutrikimus stengiamės nedelsiant reaguoti ir juos pašalinti.

Duomenų sparta

Tinklo teikėjos tinkle yra galimos lentelėje nurodytos duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo spartos:

Jūsų vietovėje palaikomą ryšio technologiją galite pasitikrinti ryšio žemėlapyje.

Reali užtikrinama paketinio duomenų perdavimo sparta priklauso nuo daugelio veiksnių:

 • atstumo iki bazinės stoties,
 • geografinių ir urbanistinių vietos ypatumų (pvz., kalvotumo, užstatymo intensyvumo, aplink esančių pastatų aukščio ir techninių charakteristikų bei kt.),
 • pastato, kuriame naudojamasi interneto prieigos paslaugomis, sienų storio, aukštų skaičiaus, naudotų statybinių medžiagų,
 • patalpų pobūdžio (pvz., rūsiuose ir kitose patalpose, esančiose žemiau žemės lygio, signalas gali būti prastesnis),
 • oro sąlygų,
 • vartotojų naudojamų įrenginių (pvz., tam, kad būtų galimybė naudotis LTE bei LTE-Advanced internetu, Jums reikalinga naujos kartos SIM kortelė ir įrenginys su LTE / LTE-Advanced funkcija),
 • konkrečios bazinės stoties apkrovimo tuo metu (pvz., vietose, kuriose yra didelė žmonių, besinaudojančių interneto prieigos paslauga, koncentracija, įskaitant ekstremalių situacijų vietas ar švenčių laikotarpius ir pan.);
 • serverio, prie kurio jungiamasi informacijai gauti, apkrovimo, taip pat techninių parametrų.

Numatoma didžiausia duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta gali būti pasiekiama, kai vartotojas yra lauke, netoli bazinės stoties, atviroje vietoje, t. y. tokioje, kur bazinės stoties neužstoja joks pastatas, kalva ar kiti objektai, nėra audros, pūgos ar kitokių blogų oro sąlygų, naudojama galinė įranga palaiko atitinkamą technologiją (pvz., LTE-Advanced), prie tos pačios bazinės stoties prisijungusių vartotojų yra nedaug, serveris, į kurį kreipiamasi, taip pat mažai apkrautas ir pan.

Tuo atveju, jei dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių įvyksta reikšmingi nukrypimai nuo numatomos didžiausios spartos, Jūsų naudojimasis interneto ryšio paslaugomis gali sulėtėti. Pavyzdžiui, didelės apimties duomenys gali būti siunčiami žymiai ilgiau, gali strigti srautinis vaizdo siuntimas, taip pat sutrikti naudojimasis interaktyviomis paslaugomis (pvz., interneto ryšio reikalaujančiais vaizdo žaidimais). Tačiau naršymas, tinklalapių peržiūra, naudojimasis elektroniniu paštu dažniausiai išliks sklandus interneto ryšiui sumažėjus net ir iki nedidelės spartos.

TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS

Tuo atveju, jei pastebėsite nuolatinį ar reguliariai pasikartojantį skirtumą tarp faktinio interneto prieigos paslaugos veikimo ir sutartyje bei interneto svetainėje nurodyto veikimo, atlyginsime Jūsų tiesioginius nuostolius, t. y. patirtas išlaidas, kai dėl mūsų kaltės negalėjote tinkamai naudotis interneto prieigos paslaugomis Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose nurodyta tvarka.